Nový Řád veřejného pohřebiště

19.09.2012 13:50

Dne 12.9.2012 byl Radou schválen nový Řád veřejného pohřebiště.

Důležitou změnou je schválení vzhledu příslušenství pro urnová místa na Urnovém háji.

Upozorňujeme nájemce urnových míst, že dle schváleného Řádu veřejného pohřebiště, mohou urny ukládat pouze pod epitafní desky o rozměru 50 cm x 50 cm.

Jiné hrobové příslušenství není přípustné a nájmce bude vyzván k jeho odstranění.


Náhled Řádu:

Řád veřejného pohřebiště města Hlinska