Upozornění

19.09.2012 13:55

Upozorňujeme nájemce urnových míst, že dle schváleného Řádu veřejného pohřebiště, mohou urny ukládat pouze pod epitafní desky o rozměru 50 cm x 50 cm.

Jiné hrobové příslušenství není přípustné a nájmce bude vyzván k jeho odstranění.