Základní informace

25.10.2010 10:07

 

Předmětem činnosti je zejména ucelený systém nakládání s odpady v souladu se zákony o odpadech a potřebami obsluhovaných obcí.

V regionu jsou vybudována moderní střediska , která jsou schopna svým zákazníkům (obcím i podnikatelským subjektům) poskytnout komplexní služby v oblasti s nakládání s odpady. 

Cílem společnosti je trvalá nabídka kvalitních a bezpečných služeb občanům, obcím i podnikatelským subjektům.
 

Mezi základní hodnoty společnosti se řadí: 

  • nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,
  • zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb,
  • trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb,
  • poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady,
  • otevřenost k zákazníkům i dodavatelům, udržování oboustranně výhodných partnerských vztahů.

Jsme přesvědčeni, že uvedené skutečnosti jsou dobrým předpokladem k dosažení stanoveného cíle.