ZÁKLADNÍ INFORMACE

26.10.2010 13:53

Základní informace

Předmětem činnosti je zejména ucelený systém nakládání s odpady v souladu se zákony o odpadech a potřebami obsluhovaných obcí.

V regionu jsou vybudována moderní střediska , která jsou schopna svým zákazníkům ( obcím i podnikatelským subjektům) poskytnout komplexní služby v oblasti s nakládání s odpady. Cílem společnosti je trvalá nabídka kvalitních a bezpečných služeb občanům, obcím i podnikatelským subjektům. 

Mezi základní hodnoty společnosti se řadí:

  1. nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

  2. zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb,

  3. trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb,

  4. poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady,

  5. otevřenost k zákazníkům i dodavatelům, udržování oboustranně výhodných partnerských vztahů.

Jsme přesvědčeni, že uvedené skutečnosti jsou dobrým předpokladem k dosažení stanoveného cíle.