EXKURZE

Pro všechny zájemce z řad firem, škol i veřejnosti nabízíme exkurzi ve sběrném dvoře v Hlinsku, který zároveň slouží jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení. Součástí sběrného dvora je dotřiďovací linka plastů.


Pravidla:

  • Skupina má maximálně 30 osob.
  • Školní skupiny od 20 – 30 osob musí mít 2 dospělé osoby jako pedagogický dozor. 
  • Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů zaměstnanců společnosti.


Zájemci si musí předem telefonicky nebo emailem domluvit datum a hodinu exkurze.

 

Objednávky exkurzí:

Vendula Danielová

tel: 469 326 558, 777 915 970
e-mail: danielova@tshlinsko.cz