Služby na pohřebištích

 Hlinsko, Chlum a urnový háj v Hlinsku

Provozní doba:


Pondělí a středa          6:30 - 10:30         12:00 - 14:00


Netýká se vydání povolení k otevření hrobu (hrobky) v případě pohřbu 

a vydání povolení k vjezdu na hřbitov.


  

Kontaktní osoba:

Vendula Danielová  - tel: 469 326 558                    
                                 - e-mail: danielova@tshlinsko.cz
 
V rámci správy pohřebiště zajišťujeme základní údržbu veřejných ploch pohřebišť, včetně komunikací, hřbitovního zařízení, dále zajišťování smluv na nájem hrobových míst včetně sledování úhrad, vedení předepsané evidence i následující služby na individuální požadavky zájemců a za samostatnou úhradu
 

  •  výkopové práce související s pohřbením a exhumací (výkopy hrobů)
  •  pohřbívání lidských pozůstatků a ostatků do hrobů a hrobek
  •  dekorace hrobů, hrobek při pohřbech
  •  provádění exhumací
  •  ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
  •  odstraňování obrub a pomníků ze zrušených hrobových míst