Veřejné výzvy

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště, případně pověřenému správci povinnost informovat: 


  • nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu 

   (viz. § 25 odstavec 8)  

  • vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil 

 

Nelze li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát neznámý, a podobně) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové oznámení „veřejnou výzvou“ na daném pohřebišti.