Identifikační údaje vlastníka společnosti: 

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí

Poděbradovo nám. 1

539 01 Hlinsko

IČ: 07357788

Statutární zástupce: Miroslav Krčil, Dis.   

Identifikační údaje provozovatele společnosti:

Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Srnská 382

539 01 Hlinsko

IČ: 25951611

Statutární zástupce: Petr Stejskal, jednatel společnosti

info@tshlinsko.cz

Kontakty

Jednatel společnosti 

Petr Stejskal, 469 326 550, 777 915 969

email: stejskal@tshlinsko.cz

 

Ekonomický úsek

Alena Potůčková, 469 326 551, 725 767 234

email: potuckova@tshlinsko.cz

Eva Doležalová, 469 326 556, 777 915 962

email: dolezalova@tshlinsko.cz

 

Úsek komunálních služeb, odpadové hospodářství - provoz

(objednávání kontejnerů, informace ke svozu nádob)

Zdeněk Dubský, 469 326 557, 777 915 960

email: dubsky@tshlinsko.cz

Marie Bukáčková, 469 326 557, 777 915 924

email: bukackova@tshlinsko.cz

  

Úsek odpadového hospodářství - evidence       

Vendula Danielová, 469 326 558, 777 915 970

email: danielova@tshlinsko.cz

 

Skládka

Roman Pešek, 469 311 541, 777 915 964

email: skladka@tshlinsko.cz

 

Sběrný dvůr Hlinsko                         

Martin Lexa, 469 326 561, 777 915 965

Marek Fenyk, 469 326 561, 777 915 965

 

Správa stránek

Vendula Danielová, 777 915 970

email: danielova@tshlinsko.cz