SBĚRNÝ DVŮR HLINSKO

 Sběrný dvůr Hlinsko

Identifikační údaje vlastníka:

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecka

Poděbradovo nám. 1

539 01 Hlinsko

IČ: 70151156

Statutární zástupce: Jiří Socha, předseda

  

Identifikační údaje provozovatele:

Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Srnská 382

539 01 Hlinsko

IČ: 25951611

 

Provozní doba:

PO - PÁ:   8.30 - 16.00

SOBOTA:  8.00 - 12.00

Kontakty:

Martin Lexa - 469 326 561, 777 915 965

Marek Fenyk  - 469 326 561, 777 915 965

obsluha sběrného dvora

 

Vendula Danielová - 469 326 558, 777 915 970

vedoucí úseku odpadového hospodářství

  

Zařízení sběrného dvora je určeno především pro občany města Hlinska. Sběrný dvůr mohou také využívat občané z ostatních obcí, ale i podnikající fyzické a právnické osoby na základě smluvního vztahu. Pouze občané města Hlinska mohou odpad předávat do SD zdarma (kromě zpoplatněných odpadů), ostatní občané a podnikající osoby za likvidaci odpadu platí!

V rámci provozu sběrného dvora je prováděno oddělené shromažďování, skladování, sběr, třídění a přeprava odpadu. Sběrný dvůr slouží také jako místo zpětného odběru použitých kompletních elektrozařízení. Zpětný odběr je realizován v rozsahu, který zajišťují společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT.

Součástí sběrného dvora je dotřiďovací linka, která slouží k třídění separovaného odpadu (především plastů) na požadovanou čistotu konečné suroviny předávané oprávněným osobám k dalšímu zpracování a využití. Odpady jsou získávány ze svozu separovaných složek komunálního odpadu z obcí i firem a také z odpadů, které do sběrného dvora předají fyzické osoby a fyzické či právnické osoby podnikající.

 

Od občanů města Hlinska přijímáme komunální odpad zdarma v limitovaném množství za splnění všech následujících podmínek:

  •  množství odpadu - do 2 m3
  •  v jednom provozním dni sběrného dvora
  •  z jedné bytové jednotky

Množství nad stanoveným limitem je zpoplatněné – viz.Ceník SD - u obsluhy SD

Občané jsou povinni předložit obsluze sběrného dvora občanský průkaz!

Zpoplatněné odpady uvedené v ceníku se platí vždy, bez ohledu na limit!